Categories
Nyheter

Patiens – ett roligt tidsfördriv som tränar din hjärna

Lär dig lägga patiens som tränar din hjärna!

Här går vi igenom 5 populära patienser som är enkla att lära sig som inte bara är ett kul tidsfördriv men också väldigt bra träning för din hjärna.

Patiens Harpan logo

Varför lägga patiens?

5 väldigt viktiga anledningar till varför det är bra att lägga patiens.

 1. Förbättrar koncentration och fokus: Patiens kräver att du tänker och planerar dina drag, vilket kan hjälpa till att öva upp din koncentration och fokus.
 2. Ökar problemlösningsförmågan: Patiens kan vara en utmanande och komplex aktivitet som kräver att du tänker strategiskt och löser problem. Detta kan hjälpa till att öva upp din problemlösningsförmåga.
 3. Minskar stress och oro: Patiens kan fungera som en avkopplande aktivitet och hjälpa dig att koppla av och minska stress och oro. Genom att fokusera på spelet kan du också distansera dig från dina bekymmer och stressiga tankar.
 4. Tränar minnet: Patiens kan hjälpa till att öva upp ditt minne eftersom du måste komma ihåg vilka kort som har spelats tidigare och var de är placerade på spelbrädet.
 5. Förbättrar tidsförvaltningen: Patiens kan hjälpa till att förbättra din förmåga att planera och hantera din tid eftersom du måste välja vilka drag som ska göras och när de ska göras för att slutföra spelet.

5 olika patienser

 1. Patiens Idioten (2 spelare)
 2. Patiens Pyramiden (1 spelare)
 3. Patiens Golf (1 spelare)
 4. Patiens Farfars klocka (1 spelare)
 5. Patiens Harpan (1 spelare)

1. Så spelar du patiensen Idioten

Mål:
Målet med spelet är att bli av med alla korten i sin hand genom att placera dem i en hög i mitten av bordet i stigande ordning, från ess till kung.

Idioten patiens
Idioten: Spela online hos https://www.solitaire-play.com/aces-up/

Antal spelare:
Idioten spelas vanligtvis av två eller fler spelare.

Kort:
Spelet spelas med en vanlig kortlek med 52 kort.

Så här spelar du:

 1. Första draget: Efter att ha blandat korten delas hela kortleken ut till spelarna med ansiktet nedåt. Spelarna får titta på sina kort utan att visa dem för någon annan. Sedan placeras fyra kort på bordet med ansiktet uppåt, bredvid varandra.
 2. Kortens rangordning: Ess är det lägsta kortet, följt av två, tre, fyra och så vidare upp till tio. Därefter kommer knekt, dam och kung.

Spelets gång:
Spelet börjar med att spelaren som har klöver två på handen lägger kortet på högen mitt på bordet. Sedan är det nästa spelares tur att spela. Spelarna kan lägga ner kort som antingen är av samma valör som det senaste kortet på högen eller en högre valör.

Tömma handen:
När en spelare inte längre har några kort kvar på handen är spelet över för denne spelare. De andra spelarna fortsätter att spela tills det bara finns en spelare kvar med kort på handen.

Vinnare:
Den spelare som först blir av med alla sina kort är vinnaren.

2. Så spelar du patiensen Pyramiden

Mål:
Målet med spelet är att ta bort alla kort från pyramiden genom att para ihop kort till en total summa av 13.

Antal spelare:
Patience Pyramiden spelas vanligtvis av en spelare.

Kort:
Spelet spelas med en vanlig kortlek med 52 kort.

Pyramid patiens
Pyramid: Spela online hos https://www.gratisspela.se/spel/pyramid-patiens/

Så här spelar du:

 1. Skapa en pyramid: Spelet börjar med att en pyramid av kort skapas genom att sju rader med kort placeras på bordet, med det första kortet i den första raden, två kort i den andra raden, tre i den tredje, och så vidare, upp till den sista raden med sju kort.
 2. Vänd upp kort: Ett kort i den nedersta raden vänds upp för att fungera som grundkort. Sedan vänds ytterligare två kort upp i varje rad ovanför det.
 3. Para ihop kort: Spelaren måste nu para ihop kort som tillsammans har en valör på 13. Korten kan antingen vara två kort på spelplanen, eller ett kort på spelplanen som kombineras med ett kort från kortleken. En kung kan avlägsnas direkt utan att para ihop med ett annat kort.
 4. Upprepa steg 2 och 3: När ett par avlägsnas från spelplanen vänds ett nytt kort upp från den dolda delen av kortleken. Spelet fortsätter på detta sätt tills alla kort har avlägsnats från spelplanen eller om det inte finns fler möjliga par att skapa.

3. Så spelar du patiensen Golf

Mål:
Målet med spelet Golf patiens är att bli av med alla korten i sin hand genom att bilda så många låga serier som möjligt.

Kort:
Spelet spelas med en vanlig kortlek med 52 kort.

Patiensen golf
Golf: Spela online hos https://www.123patiens.se/spela-patiens-golf.html

Så här spelar du:

 1. Första draget: Spelet börjar med att en korts rad om 7 kort läggs ut på bordet med framsidan uppåt. Därefter delas ytterligare 5 kort ut till spelaren med framsidan nedåt.
 2. Lägg kort på högen: Spelaren kan sedan lägga ut ett av sina kort på högen på bordet. Det kort som läggs ut på högen ska ha en högre eller lägre valör än det kort som ligger högst på högen. Exempelvis kan en 6 läggas ovanpå en 5 eller en 7 läggas ovanpå en 8.
 3. Byt ut kort: Om spelaren inte kan eller vill lägga ut något kort på högen kan denne istället byta ut ett kort från sin hand mot ett av de kort som ligger med framsidan nedåt på bordet. Detta kan dock bara göras en gång.
 4. Bilda serier: Målet med spelet är att bilda så många låga serier som möjligt. En serie består av minst tre kort i följd, antingen i stigande eller fallande ordning. När en serie är komplett tas den bort från bordet och spelaren får en poäng för varje kort i serien.
 5. Fortsätt spela: Spelet fortsätter tills spelaren inte längre kan lägga ut några kort eller byta ut några kort från sin hand.

Vinnare:
Spelaren som har flest poäng när spelet är slut vinner.

4. Så spelar du patiensen Farfars klocka

Mål:
Målet med spelet Farfars klocka är att flytta alla kort från det yttre ringen till det inre ringen genom att bygga serier av kort i fallande ordning.

Kort:
Spelet spelas med en vanlig kortlek med 52 kort.

Farfars klocka patiens
Farfars klocka: Spela online hos https://www.123patiens.se/patiens/clock-help.php
 1. Skapa ringar: Spelet börjar med att två ringar av kort skapas på bordet, en yttre och en inre ring. Ytterringen består av 16 kort och inre ringen består av 8 kort.
 2. Placera kort på ringarna: Korten i ytterringen placeras med framsidan uppåt, medan korten i inre ringen placeras med framsidan nedåt.
 3. Bygg serier: Spelaren kan nu bygga serier av kort genom att ta kort från ytterringen och placera dem i den inre ringen. Korten som placeras i den inre ringen måste vara i fallande ordning, och det måste finnas en ledig position bredvid kortet som läggs ned.
 4. Fyll på ytterringen: När det inte längre går att bygga serier av kort i den inre ringen, fyller spelaren på ytterringen genom att dra kort från kortleken. Korten i ytterringen som inte längre har några kort bredvid sig kan flyttas till den inre ringen om det finns en ledig position.
 5. Upprepa steg 3 och 4: Spelet fortsätter på detta sätt tills alla kort har flyttats från ytterringen till den inre ringen, eller om det inte längre går att bygga fler serier av kort.

Vinnare:
Om alla kort har flyttats till den inre ringen har spelaren vunnit, annars har spelaren förlorat.

5. Så spelar du patiensen Harpan

Mål:
Målet med spelet Harpan är att avlägsna alla kort från spelplanen genom att para ihop kort som tillsammans har en valör på 13.

Kort:
Spelet spelas med en vanlig kortlek med 52 kort.

Så här spelar du:

Harpan
Harpan: Spela online hos https://spelaharpan.com/
 1. Skapa spelplan: Spelet börjar med att en spelplan skapas genom att 28 kort placeras på bordet med framsidan uppåt, i sju rader med fyra kort i varje rad.
 2. Skapa talong: Resten av korten i kortleken placeras bredvid spelplanen för att skapa en talong.
 3. Para ihop kort: Spelaren måste nu para ihop kort som tillsammans har en valör på 13. Korten kan antingen vara två kort på spelplanen, eller ett kort på spelplanen som kombineras med ett kort från talongen. Ett kung kan avlägsnas direkt utan att para ihop med ett annat kort.
 4. Fyll på spelplanen: När det inte längre går att para ihop kort på spelplanen, fyller spelaren på med nya kort från talongen. Spelaren kan bara ta ett kort från talongen i taget.
 5. Upprepa steg 3 och 4: Spelet fortsätter på detta sätt tills alla kort har avlägsnats från spelplanen eller om det inte finns fler möjliga par att skapa.

Vinnare:
Om alla kort avlägsnas från spelplanen vinner spelaren, annars förlorar spelaren.

Spela med 1 eller 3 kort

Skillnaden mellan Harpan med 1 kort och 3 kort ligger i antalet kort som är synliga från kortleken och hur det påverkar spelet.

I Harpan med 1 kort är bara det översta kortet på kortleken synligt, medan i Harpan med 3 kort är de tre översta korten synliga. Detta innebär att i Harpan med 1 kort är det svårare att förutse vilka kort som kommer att dras från kortleken, medan i Harpan med 3 kort har spelaren mer information att använda sig av när de gör sina drag.

Spela med 1 eller 3 kort
Spela med 1 eller 3 kort

I Harpan med 1 kort är spelet vanligtvis svårare eftersom spelaren har mindre information att använda sig av när de gör sina drag. Spelet kräver mer strategi och planering eftersom varje drag har större konsekvenser. Detta innebär att spelet kan ta längre tid att spela eftersom spelaren måste tänka mer noggrant på varje drag.

I Harpan med 3 kort är spelet vanligtvis lättare eftersom spelaren har mer information att använda sig av när de gör sina drag. Spelaren har fler möjligheter att göra drag eftersom de har fler kort att välja mellan. Detta innebär att spelet kan spelas snabbare eftersom spelaren inte behöver tänka lika noggrant på varje drag.

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan Harpan med 1 kort och 3 kort i hur många kort som är synliga från kortleken. Harpan med 1 kort är svårare och kräver mer strategi och planering, medan Harpan med 3 kort är lättare och kan spelas snabbare. Valet av vilken variant man vill spela är upp till spelarens personliga preferens.